Eldre vinduer

Eldre vinduer for restaureringsprosjekter

Har flere dører, vinduer, gerikter etc som passer til eldre hus. Ta kontakt for mer informasjon.