ål3

Lager nye åser på gammelt stabbur. Dette skal settes opp igjen i Ål.